פון אלץ און אלעמען

מאן אומגעקומען פון א ראקעט אין אשקלון

א ראקטעט האט געלאנדעט היינט אויף א געביידע אין אשקלון, פון וואס א 40 יעריגער איינוואוינער פון דעם געביידע איז אומגעקומען. דער איינוואוינער האט געוואוינט אויף די פערטע שטאק פון די געביידע, און א 40 יעריגע פרוי פון זיין פאמיליע איז קריטיש און גאר שווער פארוואונדעט געווארן.

דאס איז געווען די זעקסטע ראקעט וואס האט געלאנדעט אין אשקלון, צוויי האבן געלאנדעט אין נתיבות, און אכט אין די פעלדער ארום די שטאט. צוויי האבן געצילט דירעקט אין הייזער, און פיר אנדערע זענען געפאלן אויף אומבאוואוינטע ערטער.

ווי אן ארטיגער איינוואוינער דערציילט האט ער דערקענט דעם אומגעקומענער און די שווער פארוואונדעטע פרוי אויף די דריטע שטאק. “כ’בין געקומען א שעה נאכדעם וואס די ווארענונג פייפער’ס האבן זיך צעפיפן, די פאליציי איז שוין געווען אויפן ארט, און די געגנט איז געווען ריין. ווען כ’בין ארויף מאכן א ווידעא פון די געביידע, האב איך געהערט גערודער. אנהייב האב איך געקלערט אז ס’איז א ווינט, און דאן האב איך געזען אז עפעס שאקלט זיך.

“נאכן דאס שלעפן האב איך פארשטאנען אז איינער געפינט זיך אין דעם אביעקט וואס האט מיר אויסגעזען ווי א פאפיר, און נאכן גראבן אין די ברוכווארג האב איך געזען די האנט פון דעם אומגעקומענער. כ’האב באלד פארשטאנען אז דער מענטש איז דערנאך, און גערופן די פאליציי צום ארט”.

איבערן שרייבער

זונדל שאלאמאן

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.